Bộ NN & PTNT đã đưa ra một loạt các đề xuất hỗ trợ đặc biệt ưu tiên, tạo điều kiện cho nông sản đã được chứng nhận an toàn ở các tỉnh bị phong toả được lưu thông, tiêu thụ bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *