Theo tin từ Cục Di sản văn hóa, hồ sơ quan họ của Việt Nam không nằm trong số các hồ sơ bị Hội đồng tư vấn của Ủy ban Liên chính phủ của Công ước 2003 về Di sản văn hóa phi vật thể loại ra.

Điều đó có nghĩa, hồ sơ quan họ đã vượt qua vòng quan trọng nhất của hành trình di sản thế giới. Bởi sau vòng đầu tiên về thẩm định thủ tục hành chính, vòng xem xét ở Hội đồng tư vấn chính là vòng thẩm định về mặt chuyên môn. Tại vòng này, các chuyên gia đã đánh giá giá trị, sức sống của loại hình di sản được đề cử, cũng như đánh giá kế hoạch bảo vệ di sản đưa ra trong hồ sơ đề cử có khả thi hay không.

Được biết, ý kiến nhận xét của Hội đồng tư vấn là quan họ của Việt Nam đã đảm bảo các tiêu chí của Công ước để trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ sẽ được chuyển lên ủy ban Liên chính phủ để được xem xét ra quyết định công nhận trong tháng 10 tới. Như vậy, quan họ chỉ còn một cánh cửa là đưa ra xem xét trong kỳ họp của Đại hội đồng Công ước 2003 về Di sản văn hóa phi vật thê, sẽ diễn ra từ ngày 28/9 đến 2/10 sắp tới. Tại kỳ họp này, đại diện của 24 quốc gia trong Ban chấp hành, trong đó có Việt Nam, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và công bố danh sách các di sản văn hóa đại diện của nhân loại năm 2009.

Theo KTĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *