Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *