Chiều nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố và hơn 770 điểm cầu các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các tỉnh, thành phố; rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 1/4/2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *