Chiều ngày 16/7, Đảng ủy Công an Trung ương hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, khóa 12 cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên Công an nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *