Tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam  đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất, năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban dự và chủ trì hội nghị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *