Tiềm lực quốc gia về an ninh mạng ở nước ta chưa đủ mạnh, không gian mạng đang bị các thế lực thù địch sử dụng để xâm phạm an ninh quốc gia, tình hình lộ lọt bí mật nhà nước xảy ra ở nhiều bộ ngành, khả năng ứng phó đề kháng trước thông tin xấu độc của công dân còn hạn chế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *