Sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng, hơn 800 tình nguyện viên đã cùng tham gia sự kiện Giải cứu đại dương, một hoạt động trong khuôn khổ dự án Vì một cộng đồng không rác thải nhựa do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *