Các đối tượng có hợp đồng thuê đất với Nhà nước và buộc phải dừng sản xuất, kinh doanh vì COVID-19 được giảm 15% tiền thuê đất năm nay. Đây là nội dung trong Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *