Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định từ 15h trưa 27/10, mỗi lít xăng E5RON92 giảm 159 đồng, RON95 III giảm 182 đồng nhưng các mặt hàng dầu lại tăng từ 90 đến 340 đồng/ lít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *