Từ 15 giờ chiều ngày 28/7, Liên Bộ TC – CT quyết định tăng nhẹ xăng E5 RON 92 và các loại dầu. Riêng mặt hàng xăng RON 95 được giữ nguyên giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *