Liên quan đến hoạt động vận tải đường sắt, theo kế hoạch lấy ý kiến các địa phương, Cục Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) dự kiến chạy lại tàu khách từ ngày 7/10, nhưng tới nay chưa thể thực hiện do chỉ có 3/24 địa phương có văn bản trả lời. Vì vậy, Cục Đường sắt sẽ gia hạn lấy ý kiến địa phương về mở lại tàu khách tới ngày 13/10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *