Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai cần đảm bảo sự quản lý của Nhà nước với các chủ thể, các đối tượng, thay vì mở rộng các đối tượng bị hạn chế. Đó là ý kiến được đưa ra tại hội thảo góp ý các vấn đề chính sách đối với nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, được tổ chức ngày hôm nay 2/6 tại Hà Nội.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *