Tại thủ đô Viêng Chăn –Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam và Bộ khoa học và công nghệ Lào phối hợp tổ chức diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *