Ngày 28/9, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ĐH thi đua yêu nước trong công nhân, VC, lao động lần thứ 10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *