Sáng 25/12, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ các chức vụ theo quy định số 262 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thực hiện lấy phiếu tín nhiệm Đảng đoàn Quốc hội (Ảnh: Ngọc Thạch)

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình danh sách những người lấy phiếu tín nhiệm, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 57 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm. Trong số những người được lấy phiếu tín nhiệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiếu tín nhiệm có ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá kết quả thực hiện công việc, đạo đức và lối sống của các đồng chí được lấy phiếu. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với việc chuẩn bị nghiêm túc, cẩn thận, người bỏ phiếu công tâm, kết quả lấy phiếu sẽ thể hiện khách quan và chính xác. Mỗi đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau đợt này, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Nguồn: Ngọc Thạch Kênh THQH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *