Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 3 đến ngày 07/ 02/ 1930 tại Cửu Long, Trung Quốc mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *