Sáng nay(3/7), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin” góp phần bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm tăng cường cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *