Nhằm chỉnh trang đô thị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC, thành phố Đà Nẵng đã triển khai lắp đặt các tranh, ảnh, pano, áp phích với những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại các lô đất trống hai bên các tuyến đường phục vụ APEC. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *