Trong 5 năm qua, giáo dục mầm non đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đây là một nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên thời gian tới, bên cạnh số lượng, cần phát triển hơn nữa về chất lượng giáo dục mầm non. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *