Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 3,  hôm nay  5/6, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016". Đây là một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *