Tại cuộc họp Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế APEC tổ chức sáng  nay  tại Hà Nội do Việt Nam làm Chủ tịch, các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong sự phát triển của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *