Hôm nay – ngày 19/8, toàn thể dân tộc Việt Nam kỷ niệm ngày cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. 74 năm trước, bằng sức lực, trí tuệ của toàn dân tộc, với một lãnh tụ dẫn đường xuất sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đứng lên tự giải phóng mình trong cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân tộc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *