Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành trung ương, địa phương 6 tháng đầu năm 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *