Sáng 27/01, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh  Công bố Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *