Sáng nay, tại Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 68, ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *