Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về tạm trữ  lúa , gạo vụ đông xuân 2013 -2014. Đây là giải pháp nhằm ổn định giá lúa vụ đông xuân 2014 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15/3-30/4/2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *