Để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định tiếp tục hỗ trợ 523,7 tỷ đồng cho 34 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *