Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương tổ chức phiên họp thứ ba thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động từ khi thành lập đến nay…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *