Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Sau một 1 năm triển khai, sáng nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *