Theo nhận định bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng vào ngày 02/08. Để chủ động các biện pháp ứng phó, ngay trong sáng nay, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã đổ chức họp khẩn, tổng hợp tình hình, diễn biến và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *