Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương của chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm mới đạt 23% kế hoạch giao. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tổ chức  tại Hà Nội. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *