Trước ảnh hưởng của cơn bão số 10, các địa phương miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đang triển khai nghiêm túc công điện của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về công tác chủ động ứng phó, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *