Các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế khẳng định tiếp tục hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam trước những cơ hội và thách thức mới”. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị toàn thể thường niên Hỗ trợ quốc tế 2013 với chủ đề: “Nông nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế – Thách thức và cơ hội” do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng nay  tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *