Kỳ thi năm nay diễn ra từ 1  đến ngày 4/7. Thay vì 38 cụm thi như năm trước, năm nay có 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được các cụm thi hoàn tất và sẵn sàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *