Sáng 12/01, Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch phát triển ngành Thông tin-Truyền thông giai đoạn 2021-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *