Sáng nay, Bộ Tài chính Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế khu vực thuộc 63 tỉnh, thành phố” theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *