Hôm qua, Tiểu ban tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra, duyệt chương trình diễu binh, chuẩn bị cho đại lễ chính thức diễn ra vào ngày 30/4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *