Bộ CA vừa  tổ chức HN tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về “Xây dựng toàn diện CA cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *