Ngày 21/9, tập thể Bộ CT đã làm việc với BTV Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình ĐHĐB Công an lần thứ 7, NK 2020-2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *