Bộ CA vừa tổ chức HN trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện dự án CSDL QG về dân cư và triển khai thực hiện Dự án SX, cấp và quản lý căn cước công dân, kế hoạch cấp căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *