Nhằm thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 16 (23/11/2005 – 23/11/2021), sáng 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị đình làng ở TP.HCM”. Qua đó, làm rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn những di sản văn hóa này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *