Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; thông tin về tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong 11 tháng đầu năm. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *