Hôm nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa 12 với hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *