Ngày 2/4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 174 điểm cầu trên cả nước, đánh giá nhiệm vụ huấn luyện quý 1 năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *