Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự,  giai đoạn từ 1994-2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *