Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước để tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh động viên công nghiệp giai đoạn 2003 -2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *