Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa tổ chức buổi báo cáo thời sự về tình hình an ninh, trật tự trong nước thời gian qua cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Công an nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *