Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong 7 ngày Tết và chỉ đạo công tác trọng tâm đảm bảo an ninh, trật tự sau Tết, các Lễ hội đầu Xuân 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *