Ngày 18/1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hội nghị giao ban thực hiện nghị định số 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2017.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *